Teknologi og upcykling

I teknologi arbejder vi med virkelighedsnære problemstillinger, som vi forsøger at løse ved at anvende teknologien. Gennem iterative processer finder vi frem til et produkt som løser vores problem.

I denne workshop skal vi se på problemet: Vi smider brugbare resurser ud!

Vi bliver flere og flere mennesker på jorden og vores forbrug stiger. Samtidig er resurserne knappe og mængderne af affald vokser. Var du klar over at vi danskere producere 9 millioner tons affald om året?

Så hvorfor ikke ændre vores syn på det vi i dag kalder affald. Betragte det som værdi i stedet, og blive bedre til at udnytte det som den resurse det rent faktisk er. Lad os sammen inspirere hinanden til at blive bedre til at genbruge og genanvende.

Netop indenfor genanvendelse er der opstået en forholdsvis ny trend som breder sig med hast i Danmark. Den hedder Upcycling, det er netop temaet for denne teknologiworkshop på Odense Tekniske Gymnasium.

Upcykling handler ikke kun om at genbruge, men også om at genanvende for at få et bedre produkt end det oprindelige og på den måde bevare råmaterialer og resurser vi allerede har. I workshoppen kommer du til at arbejde med at forny affald, og du får mulighed for at skabe helt nye og unikke produkter samt at komme med brugbare bud på, hvordan vi kan producere nye varer, som er designet til at være lette at skille ad, så de let kan indgå i nye sammenhænge og nye varer.

Kort sagt: Kom og bliv inspireret til at fremstille tøj, tilbehør eller andre tekstile produkter hvor du udnytter værdien i vores forbrugsvarer, i stedet for at smide dem ud.

Sted: UNGDOMSHUSET – Nørregade 60 – 5000 Odense C
Tidspunkt: lørdag d. 25. februar kl. 11.00 – 15.00

TILMELDING